Vanliga frågor och svar om din tjänstepension

Det här med pension är inte alltid helt lätt. Därför har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får på Folksam LO Pension. Nedan hittar du samlade frågor och svar om utbetalningar, händelser i livet, fonder, tjänstepensionsavtal med mera.

Hittar du inte det du söker så hjälper vi på kundservice dig på 020-414 414.

Du kan enkelt anmäla eller ändra konto på www.swedbank.se/kontoregister.

Vi sätter in pengarna på ditt bankkonto via Swedbank. Du behöver därför ha ditt kontonummer ha registrerat hos dem. Du kan enkelt anmäla eller ändra konto på www.swedbank.se/kontoregister

Vi drar 30 % i skatt innan pengarna betalas ut till dig. Ska du betala en annan skattesats kan du lämna ett underlag till vår kundservice så hjälper vi dig.

Det kan bero på att du inte har skickat in ett underskrivet levnadsintyg till oss. Hör av dig till oss på Kundservice om du saknar intyget.

Du kan ta bort ett återbetalningsskydd under pågående utbetalning. Däremot går det inte att lägga till ett återbetalningsskydd under pågående utbetalning.

Nej, det går inte att ändra på utbetalningstiden när utbetalning har påbörjats.

Är pensionskapitalet lägre än 30 procent av ett prisbasbelopp när utbetalningen ska påbörjas så har du rätt att lösa in försäkringen med ett engångsbelopp. Om utbetalningen påbörjats, eller om pensionskapitalet överstigit 30 procent av prisbasbeloppet, går det inte att göra en engångsutbetalning.

Du kan tidigast ta ut din pension från och med den månaden efter det att du har fyllt 55 år.

Om det totala utbetalningsbeloppet för perioden understiger två procent av prisbasbeloppet har Folksam LO Pension rätt att ändra utbetalningstid och utbetalningstermin.

För KAP-KL/AKAP-KL gäller att om beloppet understiger 100 kronor per månad genomförs utbetalning då beloppsgränsen uppnås. Om det periodiska beloppet understiger två procent av prisbasbeloppet, har Folksam LO Pension rätt att ändra utbetalningstid och utbetalningstermin.

För att lägga till återbetalningsskydd så vänder du dig till valcentralen Fora (om du är privatanställd), Valcentralen (om du är anställd inom kommun och region) och Pensionsvalet (om du är anställd inom kommun, region eller kooperationen).

Ja, du har rätt att ändra utbetalningstid för ålderspensionen. Istället för livsvarig utbetalningstid kan du välja en tidsbegränsad, lägst fem år och högst 20 år. Du kan i särskilda fall välja en kortare utbetalningstid.

Ja, du kan börja lyfta din pension senare än vid den ordinarie pensionsåldern.

Ja, det kan du göra. Hör av dig till oss på kundservice så hjälper vi dig.

Ja, du kan börja lyfta din pension senare än vid den ordinarie pensionsåldern.

Den 25:e varje månad sätter vi in pengarna på ditt bankkonto via Swedbank. Om det är en helgdag får du dem sista vardagen före.

Pension ska vara smart och enkelt. I vår entrélösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder vilket gör att du inte behöver tänka på vilka fonder du behöver välja.

Läs mer om våra Entréfonder.

Vi jobbar för en hållbar värld. Därför väljer vi fonder som är kvalitetssäkrade ur hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hur hållbara våra fonder är

Folksam LO Pension tar ut olika avgifter för entrélösningen beroende på vilket avtalsområde det är.

  • För SAF-LO är försäkringsavgiften är 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,31 procent.
  • KAP-KL/AKAP-KL är försäkringsavgiften 65 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,20 och 0,30 procent.
  • För GTP och KTP 1 är försäkringsavgiften 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,35 procent.
  • I det statliga avtalsområdet PA03 är försäkringsavgiften 0,24 och 0,40 procent.
Fondförvaltningsavgiften är beroende av din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir. Du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar.

Om du väljer fonder i ditt fria val är det andra rabatter, men genom ditt sparande i Folksam LO Pension får du rabatterade avgifter. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Fonderna i vårt utbud är noggrant utvalda efter våra högt ställda krav på hållbarhet. Det innebär att vi placerar dina pensionspengar i företag som tar ansvar för miljön och klimatet, har goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda, inte tillåter barnarbete och som motverkar korruption. Vi vill att du ska känna dig trygg i att ditt sparande förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla placeringar.

Om du inte väljer själv ligger du kvar i vår generationslösning som anpassar ditt pensionssparande efter din ålder - våra så kallade Entréfonder. När du är ung läggs en större del i aktiefonder med mer risk, när du närmar dig pensionsåldern placeras en allt större del med mindre risk i obligationer och räntepapper.

Läs mer om Entréfonderna

Om du får högre lön betalar din arbetsgivare in högre pensionspremier (mer pengar). Det är dock värdeförändringen, avkastningen, som är avgörande för om din pension i slutändan blir högre än tidigare. Från kapitalet dras också förvaltningsavgifter, en fast försäkringsavgift samt en schablon för avkastningsskatt.

Vid deltid kan din pension påverkas negativt. Detta eftersom arbetsgivaren betalar in mindre pengar till din tjänstepension som beräknas utifrån din faktiska lön. Vid t.ex. föräldraledighet kan dock en premie-/avgiftsbefrielseförsäkring som ingår i tjänstepensionsavtalet täcka upp för eventuellt pensionsbortfall. Hör med din arbetsgivare vad som gäller.

Det beror på vilket avtalsområde du tillhör. För SAF-LO är det 25 år som är lägsta ålder för intjänande till tjänstepension. För KAP-KL/AKAP-KL är det 21 år för intjänande om du är född 1985 och tidigare respektive. ingen lägsta ålder för intjänande om du är född 1986 och senare. I PA03 är det 23 år som gäller som lägsta ålder för intjänande. I kooperationens avtalsområden GTP och KTP1 är det vanligtvis 25 år som gäller.

Om du byter arbetsgivare inom samma avtalsområde händer ingenting, du får behålla det val du har gjort. Om du däremot har bytt till en arbetsgivare som har ett annat kollektivavtal, till exempel från KAP-KL/AKAP-KL till SAF-LO får du göra ett nytt val av förvaltare av din tjänstepension samt val av efterlevandeskydd.

Om du är sjukskriven och får ersättning från Försäkringskassan betalas dina pensionspremier fortsatt in via en avgifts-/premiebefrielseförsäkring som finns i din tjänstepension.

Vid arbetslöshet upphör tjänstepensionsinbetalningarna från din arbetsgivare.

Det finns en hel del du behöver ta ställning till när du ska gå i pension. Vi har samlat allt du behöver veta under sidan "Gå i pension". 

Läs mer om att gå i pension

Studier ger ingen tjänstepension. Men om du studerar och jobbar extra under tiden, kan arbetsgivaren betala in pengar till din tjänstepension.

Om du har återbetalningsskydd på ditt pensionskapital betalas pengarna ut till dina förmånstagare. Om du inte har återbetalningsskydd på ditt kapital fördelas ditt pensionskapital på andra försäkrade i samma generation som inte heller har återbetalningsskydd, detta kallas för arvsvinster.

Vid familjehändelser, exempelvis giftermål, skilsmässa eller barn, är det bra att se över sitt efterlevandeskydd. Det är dels återbetalningsskyddet som är kopplat till ditt pensionskapital, dels är det ett så kallat familjeskydd som är en livförsäkring. I de olika avtalsområdena finns också en tjänstegrupplivförsäkring vars förmånstagarförordnande kan vara bra att se över.

Om du har återbetalningsskydd på ditt pensionskapital när du dör betalas pengarna ut till dina förmånstagare. Om du inte har återbetalningsskydd fördelas ditt pensionskapital på andra försäkrade i samma generation som inte heller har återbetalningsskydd, detta kallas för arvsvinster. På ditt värdebesked kan du som inte har något återbetalningsskydd på din försäkring se om du har fått några arvsvinster under året.

Återbetalningsskyddet ger en ökad trygghet för din familj. Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Om du saknar make/maka/partner eller barn bör du definitivt se över om du har ett behov av återbetalningsskydd.

Utan återbetalningsskydd blir din pension något högre. Du får nämligen ta del av arvsvinster från försäkringstagare som dör innan de har fått ut sina pensionspengar.

Du kan lägga till återbetalningsskydd fram till dess att din ålderspension har börjat betalas ut, men senast fram till dess att du fyller 65 år. Dock måste du uppfylla vissa hälsokrav. Om du gifter dig, blir registrerad partner, inleder samboförhållande eller får barn innan du fyller 50 år kan du inom 12 månader lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning.

Om du väljer att inte ha något återbetalningsskydd blir din tjänstepension något högre genom att du får dela arvsvinster från andra försäkringstagare som dör innan de fått deras pensionskapitalt utbetalt. Din familj får däremot inte ta del av ditt sparade pensionskapital om du väljer bort återbetalningsskyddet.

Återbetalningsskyddet innebär att ditt försäkringskapital betalas ut till din familj (make, maka, registrerad partner, sambo eller barn) om du dör. Har du inte börjat ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till förmånstagaren under fem års tid. Har du börjat ta ut din pension när du dör får förmånstagaren i stället de utbetalningar som skulle ha gått till dig. Har du exempelvis valt en tio-årig utbetalning och avlider efter tre års utbetalning betalas din kvarvarande tjänstepension ut i sju år till din förmånstagare.

Ett återbetalningsskydd kostar ingenting och är helt frivilligt. Du får däremot ta del av arvsvinster och en lite högre pension om du väljer bort återbetalningsskyddet.

Förmånstagare är den som har rätt att få utbetalningar från en försäkring. I första hand är förmånstagaren den du är gift eller registrerad partner med, alternativt din sambo. I andra hand ditt/dina barn. Du kan välja barn som förmånstagare i första hand genom att fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande, men du kan aldrig välja någon annan utanför de ovan nämnda.

Detta är en skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på ditt sparande som Folksam LO Pension betalar in till Skatteverket. Avkastningsskatten är alltså en minuspost på försäkringen.

På värdebeskedet kan du se hur mycket ditt pensionskapital var värt vid kalenderårets början och jämföra med vad det är värt vid årets slut. Du kan också se hur mycket premier som har betalats in under året.

Logga in och följ din pension på Mina sidor

Värdebeskedet visar vad ditt kapital är värt vid årets slut. En pensionsprognos är en beräkning av vad detta kapital kan ge för månadsbelopp när du går i pension. En pensionsprognos är aldrig ett löfte utan just en beräkning utifrån vissa givna parametrar som gäller i dag.

Det är din nuvarande eller tidigare arbetsgivare som har betalat in pensionspremier till din försäkring. Detta görs eftersom arbetsgivaren har ett kollektivavtal eller ett hängavtal på ett kollektivavtal.

Under sparandetiden innan du har gått i pension, är det oftast valcentralerna för varje avtalsområde som skickar ut ett värdebesked, men i vissa fall är det Folksam LO Pension (KAP-KL/AKAP-KL och PA03). Under utbetalning är det emellertid alltid Folksam LO Pension som skickar ut värdebesked.

Både valcentralerna och Folksam LO Pension har en minimigräns på kapitalet för att skicka ut ett värdebesked, om ditt avsatta belopp är lågt skickas alltså inget värdebesked ut. Det kan också vara så att du nyligen har blivit anställd inom avtalsområdet och ännu inte har fått premierna placerade hos Folksam LO Pension.

Hör av dig till oss på kundservice eller valcentralen inom ditt avtalsområde om du tycker att du saknar ett värdebesked.

På värdebeskedet kan du se hur mycket pengar som har utbetalats under året från din försäkring. Detta visas enbart om din försäkring är under utbetalning.

Ditt värdebesked finns på Mina sidor. Logga in enkelt med Mobilt BankID.

För att du ska få ett meddelande när ett nytt värdebesked finns på Mina sidor behöver vi din e-postadress. Du registrerar adressen på Mina sidor, under ”Uppgifter”.

Tredjepartsersättning innebär ingen extra kostnad för dig som kund utan är en ersättning som fondbolagen betalar till Folksam LO Pension för att fonden ingår i vårt utbud och för att en andel av din tjänstepension är placerad i fonden.

Tredjepartsersättningen redovisas på ditt värdebesked.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos AMF i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

SAF-LO är en tjänstepension och där ingår en premiebestämd ålderspension. Ju högre lön du har desto mer ålderspension betalas in av din arbetsgivare. Det är du själv som bestämmer vilket försäkringsbolag som ska förvalta pensionspremierna.

Tjänstepensionen är en extra pension, utöver den allmänna pension som du tjänar in och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Du kan själv välja efterlevandeskydd till dina förmånstagare som återbetalningsskydd och familjeskydd.

Förutom tjänstepensionen ingår även flera andra förmåner i kollektivavtalet som exempelvis ersättning till dig som är föräldraledig eller sjuk.

Avtalspension SAF-LO betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 5 och 20 år.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt. För att göra detta tar du kontakt med valcentralen Fora.

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via valcentralen Fora. Ta också reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Avtalspension SAF-LO gäller för dig som är arbetare i den privata sektorn och din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal (som Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om). Det kan också vara så att din arbetsgivare har valt att ha ett så kallat hängavtal direkt med ett LO-förbund och därigenom förbundit sig att följa kollektivavtalet och då även betala tjänstepension.

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalspension SAF-LO är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension, hur du vill ta ut den och så vidare. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år.

Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 55 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, det vill säga ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Folksams Mina sidor kan du själv ansöka om att ta ut eller senarelägga din pension. Du har möjlighet att välja när utbetalningen ska starta och hur länge den ska pågå, och du kan ändra dig fram till en månad innan försäkringen ska betalas ut. När pensionen väl är under utbetalning kan du inte pausa eller ändra utbetalningstidens längd.

GTP (som tidigare hette KAP) är en tjänstepension för dig som är arbetare inom kooperationen och omfattas av Fremias och LO:s avtalsförsäkringar. KTP 1 är en tjänstepension för dig som är tjänsteman inom kooperationen eller folkrörelse.

Din tjänstepension betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 5 och 20 år.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt.

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via valcentralen Pensionsvalet. Ta reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension och hur du vill ta ut den. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 55 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, d.v.s. ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos Folksam Liv i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Du kan välja till återbetalningsskydd när du vill, så länge dina pengar inte är under utbetalning.

Detta är en tjänstepension för dig som arbetar inom kommun och region. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och betalas av din arbetsgivare.

Din tjänstepension betalas ut så länge du lever om du inte gör ett aktivt val när den ska betalas ut. Inför din första utbetalning kan du välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 5 och 20 år som du vill att tjänstepensionen betalas ut på.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller återbetalningsskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt.

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via någon av valcentralerna Pensionsvalet eller Valcentralen beroende på vilken du tillhör. Ta också reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet KAP-KL/AKAP-KL är 69 år. Några månader innan den månad du fyller 69 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension och över hur lång tid du vill att den utbetalas. Din tjänstepension betalas livet ut om du inte väljer en annan tidsperiod. Du kan välja att den betalas ut mellan 5 och 20 år.

Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 69 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 69 år, dock tidigast från det att du har fyllt 55 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, det vill säga ta ut din pension senare än 69 år.

Folksams Mina sidor kan du själv ansöka om att ta ut eller senarelägga din pension. Du har möjlighet att välja när utbetalningen ska starta och hur länge den ska pågå, och du kan ändra dig fram till en månad innan försäkringen ska betalas ut. När pensionen väl är under utbetalning kan du inte pausa eller ändra utbetalningstidens längd.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos KPA Pension i en traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

KAP-KL gäller för dig som är född 1985 och tidigare. Tjänstepensionen kan bestå av flera delar, bland annat avgiftsbestämd ålderspension där du själv får välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pengar. Utöver det kan du ha förmånsbestämd ålderspension, intjänad pension 1997-12-31 och pension till efterlevande som beräknas av din arbetsgivare.

AKAP-KL är en tjänstepension som gäller från och med 1 januari 2014 för dig som är född 1986 eller senare och jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommuner eller regioner. Alla som omfattas av AKAP-KL har rätt till avgiftsbestämd ålderspension. Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till den här delen av din tjänstepension. Premien som din arbetsgivare sätter av är 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomsbasbelopp, och 30 procent av din lön över 7,5 inkomsbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. Du bestämmer själv hur den delen ska förvaltas.

Folksam LO Pension är inte längre valbart inom den statliga tjänstepensionen PA16. Försäkringar med redan intjänat kapital, så kallade fribrev, i avtalsområdet PA03 finns kvar och förvaltas även fortsättningsvis av Folksam LO Pension.

Tjänstepension PA03 gällde för medarbetare som arbetade hos staten fram till och med 2016. Den har därefter ersatts med PA16.

Din tjänstepension betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan dock inte göra en kapitalflytt eftersom det inte är tillåtet i avtalsområdet PA03.

Nej, det går inte att flytta intjänat kapital mellan pensionsförvaltare i avtalsområdet PA03.

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalsområdet PA03 är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension, hur du vill ta ut den och så vidare. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år. Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 61 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, det vill säga ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Om du inte gjorde ett val i PA03 placerades dina pensionspengar hos Kåpan Pension i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Du kan välja till återbetalningsskydd när du vill, så länge dina pengar inte är under utbetalning.

Förutom ålderspension, ingår även efterlevandeskydd, ekonomisk ersättning vid föräldraledighet, arbetslöshet och tjänstegrupplivförsäkring till förmånstagare.

BESTÄLL VÅRT NYHETSBREV

Med vårt nyhetsbrev får du utvalda uppdateringar helt digitalt. Anmäl dig, så kan du vara säker på att inte missa någon information som rör din pension.

RING OSS – VI HJÄLPER DIG

020-414 414

Vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00