Privatanställd

DIN TJÄNSTEPENSION

De flesta som arbetar har en tjänstepension i sin anställning som också kallas för avtalspension. Arbetsgivaren sätter varje år in en viss procent av din lön till din tjänstepension. Du väljer själv vem som ska förvalta pengarna.

Se vårt erbjudande

SAF-LO - Tjänste- och avtalspension för privat anställda

Det finns olika avtalsområden

Din Avtalspension SAF-LO bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Om du har arbetat inom olika avtalsområden till exempel privat, stat och kommun, kan du ha tjänstepension från flera håll.
Från 25 års ålder betalar din arbetsgivare varje år in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger 483 000 kronor (7.5 inkomstbasbelopp) avsätts 30 procent. Om du är under 25 år kan du sätta av pengar till arbetstidskonto som du väljer att omvandla till pensionspremie.

Du kan själv räkna ut hur mycket som avsätts till din tjänstepension och hur en förändrad lön påverkar vad din arbetsgivare betalar in.

Så mycket betalar din arbetsgivare in >

Du väljer själv pensionsförvaltare

Du kan när som helst byta förvaltare och flytta tidigare intjänade pengar och framtida inbetalningar. Om du inte gör något val placerar valcentralen FORA dina pengar hos AMF Pension, i en traditionell pensionsförsäkring.

Du kan ta ut din pension från 55 års ålder. Ju senare du börjar ta ut din pension, desto högre månadsbelopp får du. Du kan även välja att ta ut pensionen under en kortare period. Du behöver inte bestämma dig förrän det är dags.

Arbetstidskonto

Fackförbunden och arbetsgivarna har inom många branscher avtalat om individuella arbetstidskonton. Du väljer själv hur en del av lönen ska användas. Du kan använda pengarna på ditt arbetstidskonto till att korta din arbetstid under yrkeslivet. Eller så kan du spara pengarna till din pension.
Om du vill välja Folksam LO Pension som förvaltare för din tjänstepension gör du detta genom valcentralen FORA. Valet kan du enkelt sköta via deras internetkontor genom att göra följande val som vi beskriver nedan.

Vill du få personlig hjälp? Boka ett telefonmöte med oss, vi hjälper dig med ditt val och hjälper dig med andra frågor kring din pension.

Jag vill få personlig hjälp

Logga in på fora.se

Du loggar in på fora.se med Mobilt bank-id. Här väljer du fondförsäkringsförvaltare och kryssar för Folksam LO Pension. Ditt val gäller framtida pensionsavsättningar men du kan även välja att flytta tidigare intjänat pensionskapital till oss i samband med att du gör ditt val.

Gör ditt val på fora.se

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja att lägga till ett återbetalningsskydd. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet kostar inget extra. Väljer du bort skyddet får du däremot ta del av arvsvinster från andra sparare som inte har återbetalningsskydd.

Om du vill ha ytterligare skydd

Du kan ge din familj ännu större trygghet med Familjeskydd, en försäkring som betalar ut en viss summa om du avlider. Din ålderspension blir något lägre om du väljer det och försäkringen upphör när nya premier inte längre betalas in i din tjänstepension.

När du valt Folksam LO Pension

Efter att du har valt Folksam LO Pension får du bekräftelse från oss där vi välkomnar dig som kund. Beroende på din ålder placeras dina pengar i anpassade Entréfonder.

Om du själv vill välja fonder erbjuder vi ett flertal fonder till rabatterat pris. Välj mellan bland annat av aktiefonder, indexfonder och obligationsfonder. Fondbyten utför du snabbt och enkelt på Mina sidor.

Läs mer om Entréfonderna i SAF-LO avtalet

Om du inte väljer

  • Om du inte gör ett aktivt val för din tjänstepension i SAF-LO placeras dina pengar hos AMF Pension, i en traditionell pensionsförsäkring där du inte kan välja fonder. Det ingår inte heller ett återbetalningsskydd eller familjeskydd i grundutformningen.
Försäkringsavgiften är endast 50 kronor per år och förvaltningsavgiften är mellan 0,19 och 0,31 procent, beroende på din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir, så du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Villkor för din fondförsäkring (gäller fr.o.m 2009-01-01)

Förköpsinformation (gäller fr.o.m 2014-01-01)

Avgifter

Fond Förvaltningsavgift
Entré 100 (fram till och med 55 år) 0,31%
Entré 75 (56-60 år) 0,30%
Entré 50 (61-66 år) 0,28%
Entré 25 (från och med 67 år) 0,19%
Om du har tidigare intjänat pensionskapital som betalades in i din tjänstepension före 2009 är de placerade i följande fondmixar. Du kan se fördelningen av ditt pensionskapital nedan. Observera att dessa fondmixar gäller för privatanställda arbetares sparande före 2008-12-30.

Tänk på att om du har en entrélösning måste du själv vara aktiv och med tiden byta fonder, eftersom det inte sker några automatisk överflyttningar när du blir äldre.

Under 45 år

Fondnamn Andel
Folksam LO Sverige/ Västfonden 50%
Folksam LO Världen 50%

45-58 år

Fondnamn Andel
Folksam LO Sverige/ Västfonden 30%
Folksam LO Världen 40%
Folksam LO Obligation 30%

Över 58 år

Fondnamn Andel
Folksam LO Sverige/ Västfonden 20%
Folksam LO Världen 10%
Folksam LO Obligation 70%
För dig som själv vill vara aktiv och välja mellan olika fonder finns ett antal fonder på vår lista för fritt val för sparade medel före 30 december 2008.

Fonder fritt val

Vill du själv aktivt välja och bevaka fonder? Då kan du välja bland våra fonder på listan för fritt val, för intjänat pensionskapital före 30 december 2012. Tänk på att en del av dessa fonder kan ha en högre riskexponering än vår ordinarie fondlösning. Det innebär att du behöver bara beredd på att aktivt bevaka och byta fonder vid behov.

SAF-LO till och med 2008

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Om du inte hittar svar på din fråga har vi samlat alla frågor och svar under Kundservice. Där hittar du bland annat vanliga frågor som rör pension, utbetalning, värdebesked med mera.

Till alla frågor och svar

Pension ska vara smart och enkelt. I vår entrélösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder vilket gör att du inte behöver tänka på vilka fonder du behöver välja.

Läs mer om våra Entréfonder.

Folksam LO Pension tar ut olika avgifter för entrélösningen beroende på vilket avtalsområde det är.

  • För SAF-LO är försäkringsavgiften är 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,31 procent.
  • KAP-KL/AKAP-KL är försäkringsavgiften 65 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,20 och 0,30 procent.
  • För GTP och KTP 1 är försäkringsavgiften 50 kronor per år och fondförvaltningsavgiften mellan 0,19 och 0,35 procent.
  • I det statliga avtalsområdet PA03 är försäkringsavgiften 0,24 och 0,40 procent.
Fondförvaltningsavgiften är beroende av din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir. Du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar.

Om du väljer fonder i ditt fria val är det andra rabatter, men genom ditt sparande i Folksam LO Pension får du rabatterade avgifter. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

När vi ställer krav på våra utvalda fondbolag arbetar vi för att dina pengar placeras i företag som tar ansvar för människor och miljö. Du kan känna dig trygg i att ditt sparande förvaltas i hållbara fonder.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och ansvarsfulla placeringar.

Om du inte väljer själv ligger du kvar i vår generationslösning som anpassar ditt pensionssparande efter din ålder - våra så kallade Entréfonder. När du är ung läggs en större del i aktiefonder med mer risk, när du närmar dig pensionsåldern placeras en allt större del med mindre risk i obligationer och räntepapper.

Läs mer om Entréfonderna

Vi jobbar för en hållbar värld. Därför väljer vi fonder som är kvalitetssäkrade ur hållbarhetssynpunkt.

Läs mer hur hållbara våra fonder är

Avtalspension SAF-LO gäller för dig som är arbetare i den privata sektorn och din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal (som Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om). Det kan också vara så att din arbetsgivare har valt att ha ett så kallat hängavtal direkt med ett LO-förbund och därigenom förbundit sig att följa kollektivavtalet och då även betala tjänstepension.

Avtalspension SAF-LO betalas ut så länger du lever. Men du kan också välja en tidsbegränsad utbetalning mellan 5 och 20 år.

Du har rätt att ändra försäkringen när det gäller val av förvaltare och/eller efterlevandeskydd, välja tidpunkt för när du ska gå i pension och eventuellt göra en ändring av utbetalningstiden. Du kan även välja att byta pensionsförvaltare och det gör du genom att göra en kapitalflytt. För att göra detta tar du kontakt med valcentralen Fora.

Ja, du kan flytta försäkringen så länge den inte är under utbetalning. Detta gör du genom att göra en kapitalflytt via valcentralen Fora. Ta också reda på vad flyttavgiften är innan du gör en kapitalflytt.

Den ordinarie pensionsåldern inom avtalspension SAF-LO är 65 år. Några månader innan den månad du fyller 65 år tar Folksam LO Pension kontakt med dig för att höra om du vill ta ut din pension, hur du vill ta ut den och så vidare. Om du inte svarar betalas din tjänstepension ut automatiskt när du fyller 65 år.

Men du kan även välja att ta ut din tjänstepension tidigare än 65 år, dock tidigast från det att du har fyllt 55 år. På motsvarande sätt kan du välja att skjuta upp uttaget av din pension, d.v.s. ta ut din pension senare än 65 år. När tjänstepension väl har börjat utbetalas kan du inte stoppa den som det finns möjlighet till i den allmänna pensionen.

Om du inte gör ett val placeras dina pensionspengar hos AMF i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

SAF-LO är en tjänstepension och där ingår en premiebestämd ålderspension. Ju högre lön du har desto mer ålderspension betalas in av din arbetsgivare. Det är du själv som bestämmer vilket försäkringsbolag som ska förvalta pensionspremierna.

Tjänstepensionen är en extra pension, utöver den allmänna pension som du tjänar in och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Du kan själv välja efterlevandeskydd till dina förmånstagare som återbetalningsskydd och familjeskydd.

Förutom tjänstepensionen ingår även flera andra förmåner i kollektivavtalet som exempelvis ersättning till dig som är föräldraledig eller sjuk.

VÅRT FÄRDIGA FONDPAKET

Pension ska vara smart och enkelt. I vår generationslösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder.

VI HJÄLPER DIG FÖRSTÅ DIN TJÄNSTEPENSION

Boka in ett telefonmöte med våra duktiga pensionsspecialister.

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Jag vill veta mer!