Privatanställd

DIN TJÄNSTEPENSION

De flesta som arbetar har en tjänstepension i sin anställning som också kallas för avtalspension. Arbetsgivaren sätter varje år in en viss procent av din lön till din tjänstepension. Du väljer själv vem som ska förvalta pengarna.

Se vårt erbjudande

Det finns olika avtalsområden

Din Avtalspension SAF-LO bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Om du har arbetat inom olika avtalsområden till exempel privat, stat och kommun, kan du ha tjänstepension från flera håll.
Från 25 års ålder betalar din arbetsgivare varje år in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger 468 750 kronor (7.5 inkomstbasbelopp) avsätts 30 procent. Om du är under 25 år kan du sätta av pengar till arbetstidskonto som du väljer att omvandla till pensionspremie.

Du kan själv räkna ut hur mycket som avsätts till din tjänstepension och hur en förändrad lön påverkar vad din arbetsgivare betalar in.

Så mycket betalar din arbetsgivare in >

Du väljer själv pensionsförvaltare

Du kan när som helst byta förvaltare och flytta tidigare intjänade pengar och framtida inbetalningar. Om du inte gör något val placerar valcentralen FORA dina pengar hos AMF Pension, i en traditionell pensionsförsäkring.

Du kan ta ut din pension från 55 års ålder. Ju senare du börjar ta ut din pension, desto högre månadsbelopp får du. Du kan även välja att ta ut pensionen under en kortare period. Du behöver inte bestämma dig förrän det är dags.

Arbetstidskonto

Fackförbunden och arbetsgivarna har inom många branscher avtalat om individuella arbetstidskonton. Du väljer själv hur en del av lönen ska användas. Du kan använda pengarna på ditt arbetstidskonto till att korta din arbetstid under yrkeslivet. Eller så kan du spara pengarna till din pension.
Från valcentralen FORA får du hem en valblankett som du fyller i och skickar tillbaka. Du kan även göra ditt val på fora.se. Det är fyra val du ska göra:

Välja förvaltare

På valblanketten och webben finns en lista med förvaltare. Du kan när som helst byta förvaltare och flytta intjänade pengar.

Gör ditt val på fora.se

Välja pensionsförsäkring

Du kan välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Med en traditionell pensionsförsäkring är du garanterad ett visst belopp. Med en fondförsäkring har du ingen garanti, men istället har du möjlighet att få en högre avkastning. Du kan vid ett senare tillfälle byta sparform.

Välja om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant. Utan återbetalningsskydd får du själv en högre pension.

Om du vill ha ytterligare skydd

Du kan ge din familj ännu större trygghet med Familjeskydd, en försäkring som betalar ut en viss summa om du avlider. Din ålderspension blir något lägre om du väljer det och försäkringen upphör när nya premier inte längre betalas in i din tjänstepension.

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placerar valcentralen FORA dina pengar hos AMF Pension, i en traditionell pensionsförsäkring. Det ingår inget återbetalningsskydd eller familjeskydd i grundutformningen.
Försäkringsavgiften är endast 50 kronor per år och förvaltningsavgiften är mellan 0,19 och 0,31 procent, beroende på din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir, så du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Villkor för din fondförsäkring (gäller fr.o.m 2009-01-01)

Förköpsinformation (gäller fr.o.m 2014-01-01)

Avgifter

Fond Förvaltningsavgift
Entré 100 (25-55 år) 0,31%
Entré 75 (56-60 år) 0,31%
Entré 50 (61-66 år) 0,29%
Entré 25 (över 67 år) 0,19%
Om du har tidigare intjänat pensionskapital som betalades in i din tjänstepension före 2009 är de placerade i följande fondmixar. Du kan se fördelningen av ditt pensionskapital nedan. Observera att dessa fondmixar gäller för privatanställda arbetares sparande före 2008-12-30.

Tänk på att om du har en entrélösning måste du själv vara aktiv och med tiden byta fonder, eftersom det inte sker några automatisk överflyttningar när du blir äldre.

Under 45 år

Fondnamn Andel
Folksam LO Sverige/ Västfonden 50%
Folksam LO Världen 50%

45-58 år

Fondnamn Andel
Folksam LO Sverige/ Västfonden 30%
Folksam LO Världen 40%
Folksam LO Obligation 30%

Över 58 år

Fondnamn Andel
Folksam LO Sverige/ Västfonden 20%
Folksam LO Världen 10%
Folksam LO Obligation 70%
För dig som själv vill vara aktiv och välja mellan olika fonder finns ett antal fonder på vår lista för fritt val för sparade medel före 30 december 2008.

Fonder fritt val

Vill du själv aktivt välja och bevaka fonder? Då kan du välja bland våra fonder på listan för fritt val, för intjänat pensionskapital före 30 december 2012. Tänk på att en del av dessa fonder kan ha en högre riskexponering än vår ordinarie fondlösning. Det innebär att du behöver bara beredd på att aktivt bevaka och byta fonder vid behov.

SAF-LO till och med 2008

VÅRT FÄRDIGA FONDPAKET

Pension ska vara smart och enkelt. I vår generationslösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder.

VI HJÄLPER DIG FÖRSTÅ DIN TJÄNSTEPENSION

Boka in ett telefonmöte med våra duktiga pensionsspecialister.

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Jag vill veta mer!