Vanliga frågor och svar om din tjänstepension

Det här med pension är inte alltid helt lätt. Därför har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får på Folksam LO Pension. Nedan hittar du samlade frågor och svar om utbetalningar, händelser i livet, fonder, tjänstepensionsavtal med mera.

Hittar du inte det du söker så hjälper vi på kundservice dig på 020-414 414.
Du betalar inkomstskatt på pensionen.

Eftersom du vanligtvis får pension från flera håll samtidigt, så drar den som betalar ut den största delen av pensionen skatt enligt den skattetabell som gäller för dig. Övriga pensionsutbetalare drar 30 procent i skatt.

Mer om inkomstskatt på Skatteverkets webb

Vi betalar ut pensionen till det konto i den bank du har valt. Kontoanmälan gör du via Swedbank, som vi samarbetar med för pensionsutbetalning. Har du redan ett konto hos Swedbank, sker utbetalningen till detta konto.

Saknar du konto måste du själv anmäla till Swedbank vilket konto du vill få pensionen utbetald till. Du som inte har anmält något konto hos Swedbank får ett utbetalningskort i brevlådan.

Så här gör du för att byta konto hos Swedbank:

  • Ändra ditt kontonummer via Swedbank genom den här länken
  • Besök ditt närmaste Swedbankkontor för att ändra ditt kontonummer
  • Om du är kund i Swedbank eller i en Sparbank och har Telefonbanken som en tjänst, kan du göra din kontoändring där

Utbetalningsdagar

Den 25:e varje månad sätter vi in pengarna på ditt bankkonto via Swedbank. Om det är en helgdag får du dem sista vardagen före.
Särskilda bestämmelser för utbetalning av pensionen och för skatteavdrag gäller för dig som är bosatt utomlands:
  • Om du flyttar utomlands ska du meddela oss din nya adress skriftligen för att du ska få utbetalningarna till din nya hemort
  • Du som är bosatt utomlands anmäler vilket konto pensionen ska betalas ut till direkt hos vår kundservice på telefon 0771-414 414 eller genom e-post
  • Varje år skickar vi ut en blankett som du ska fylla i, ett så kallat levnadsintyg. Det är för att du ska kunna intyga för oss att du lever och fortfarande har rätt till pensionen
Pensionen beräknas utifrån olika basbelopp. Basbeloppen bestäms av regeringen och varierar från år till år. I år är ett prisbasbelopp 46 500 kronor.
Här har vi samlat de vanligaste frågor och svaren. Om du inte hittar svar på din fråga har vi samlat alla frågor och svar under Kundservice. Där hittar du bland annat vanliga frågor som rör pensionsavtal, värdebesked med mera.

Till alla frågor och svar

Du kan enkelt anmäla eller ändra konto på www.swedbank.se/kontoregister.

Vi sätter in pengarna på ditt bankkonto via Swedbank. Du behöver därför ha ditt kontonummer ha registrerat hos dem. Du kan enkelt anmäla eller ändra konto på www.swedbank.se/kontoregister

Vi drar 30 % i skatt innan pengarna betalas ut till dig. Ska du betala en annan skattesats kan du lämna ett underlag till vår kundservice så hjälper vi dig.

Det kan bero på att du inte har skickat in ett underskrivet levnadsintyg till oss. Hör av dig till oss på Kundservice om du saknar intyget.

Det går inte att lägga till ett återbetalningsskydd under pågående utbetalning. Däremot kan du ta bort ett återbetalningsskydd under pågående utbetalning.

Nej, det går inte att ändra på utbetalningstiden när utbetalning har påbörjats.

Är pensionskapitalet lägre än 30 procent av ett prisbasbelopp när utbetalningen ska påbörjas så har du rätt att lösa in försäkringen med ett engångsbelopp. Om utbetalningen påbörjats, eller om pensionskapitalet överstigit 30 procent av prisbasbeloppet, går det inte att göra en engångsutbetalning.

Du kan tidigast ta ut din pension från och med den månaden efter det att du har fyllt 55 år.

Om det totala utbetalningsbeloppet för perioden understiger två procent av prisbasbeloppet har Folksam LO Pension rätt att ändra utbetalningstid och utbetalningstermin.

För KAP-KL/AKAP-KL gäller att om beloppet understiger 100 kronor per månad genomförs utbetalning då beloppsgränsen uppnås. Om det periodiska beloppet understiger två procent av prisbasbeloppet, har Folksam LO Pension rätt att ändra utbetalningstid och utbetalningstermin.

För att lägga till återbetalningsskydd så vänder du dig till valcentralen Fora.

Ja, du har rätt att ändra utbetalningstid för ålderspensionen. Istället för livsvarig utbetalningstid kan du välja en tidsbegränsad, lägst fem år och högst 20 år. Du kan i särskilda fall välja en kortare utbetalningstid.

Ja, du kan börja lyfta din pension senare än vid den ordinarie pensionsåldern.

Ja, det kan du göra. Hör av dig till oss på kundservice så hjälper vi dig.

Ja, du kan börja lyfta din pension senare än vid den ordinarie pensionsåldern.

Den 25:e varje månad sätter vi in pengarna på ditt bankkonto via Swedbank. Om det är en helgdag får du dem sista vardagen före.

BESTÄLL VÅRT NYHETSBREV

Få nyheter, inspiration och pensionstips! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev redan idag.

RING OSS – VI HJÄLPER DIG

020-414 414

Vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00