För dig som redan är pensionär

Här kan du bland annat se på vilka dagar vi betalar din pension och hur du gör för att byta kontonummer.
Du betalar inkomstskatt på pensionen.

Eftersom du vanligtvis får pension från flera håll samtidigt, så drar den som betalar ut den största delen av pensionen skatt enligt den skattetabell som gäller för dig. Övriga pensionsutbetalare drar 30 procent i skatt.

Mer om inkomstskatt på Skatteverkets webb

Vi betalar ut pensionen till det konto i den bank du har valt. Kontoanmälan gör du via Swedbank, som vi samarbetar med för pensionsutbetalning. Har du redan ett konto hos Swedbank, sker utbetalningen till detta konto.

Saknar du konto måste du själv anmäla till Swedbank vilket konto du vill få pensionen utbetald till. Du som inte har anmält något konto hos Swedbank får ett utbetalningskort i brevlådan.

Så här gör du för att byta konto hos Swedbank:

  • Ändra ditt kontonummer via Swedbank genom den här länken
  • Besök ditt närmaste Swedbankkontor för att ändra ditt kontonummer
  • Om du är kund i Swedbank eller i en Sparbank och har Telefonbanken som en tjänst, kan du göra din kontoändring där

Utbetalningsdagar

Den 25:e varje månad sätter vi in pengarna på ditt bankkonto via Swedbank. Om det är en helgdag får du dem sista vardagen före.
Särskilda bestämmelser för utbetalning av pensionen och för skatteavdrag gäller för dig som är bosatt utomlands:
  • Om du flyttar utomlands ska du meddela oss din nya adress skriftligen för att du ska få utbetalningarna till din nya hemort
  • Du som är bosatt utomlands anmäler vilket konto pensionen ska betalas ut till direkt hos vår kundservice på telefon 0771-414 414 eller genom e-post
  • Varje år skickar vi ut en blankett som du ska fylla i, ett så kallat levnadsintyg. Det är för att du ska kunna intyga för oss att du lever och fortfarande har rätt till pensionen
Pensionen beräknas utifrån olika basbelopp. Basbeloppen bestäms av regeringen och varierar från år till år. I år är ett prisbasbelopp 45 500 kronor.

BESTÄLL VÅRT NYHETSBREV

Få nyheter, inspiration och pensionstips! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev redan idag.

KONTAKTA OSS

020-414 414

Vardagar 07.30-21.00, helg 09.00-19.00