Fortsatt avkastning i topp!

Folksam LO Pension ligger i topp i nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga jämförelse av 13 fondförsäkringsbolag*, med en avkastning på i genomsnitt 9,8 procent.

En av våra hörnstenar är långsiktighet och ett kvitto på det är avkastningen sett över tid. Bland de jämförda bolagen så ligger vi i topp, både när det gäller femton och tio år. Avkastningen på femton år (2006 – 2020) var 8,4 procent och på tio år 9,4 procent.

Det känns väldigt bra att kunna visa dig som kund att du har fått en god avkastning över tid. Särskilt i dessa mer oroliga börstider. Dessutom når vi de här avkastningsnivåerna på ett ansvarsfullt sätt genom att erbjuda fondförsäkring med tydlig hållbarhetsprofil. Det är det vi menar med schysst pension.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

*Risk & Försäkring, augusti 2021.

Avkastning 10 år

Källa: Risk & Försäkring, augusti 2021

Bolag Genomsnittlig avkastning 2011-2020
Folksam LO Pension 9,4 %
KPA Pensionsförsäkring 9,0 %
Swedbank Försäkring 8,3 %
AMF Pension 8,2 %
Handelsbanken Liv 7,5 %
Nordea Liv & Pension 7,3 %
Futur Pension 6,9 %
SPP Pension & Försäkring 6,8 %
Länsförsäkringar Fondliv 6,5 %
Skandia 6,4 %
Folksam Fondförsäkring 6,4 %
SEB Pension & Försäkring 6,1 %
Movestic 5,9 %

Hållbara placeringar för dina pensionspengar

Vår ambition är att alla kunder ska få en schysst pension. Med en schysst pension menar vi en god avkastning över tid, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar. Vi har ingen egen kapitalförvaltning utan väljer ut den kombination av fonder hos utvalda externa fondbolag som ger de bästa förutsättningarna för en schysst pension för våra kunder. Vi arbetar för att dina pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på utvalda fondbolag och bevaka att de arbetar för att påverka de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.

Du ska kunna känna dig trygg med att dina pensionspengar både växer och gör skillnad. När vi placerar pengar i utvalda fonder ställer vi krav på att fondbolagen successivt ska förbättra sitt arbete med att ta ansvar för hur de påverkar vår miljö och vårt klimat och ha goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda. Inte tillåta barnarbete och arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption. Fondbolagen ska även ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och varje fond ska publicera Swesifs hållbarhetsprofil.

Under vårt hållbarhetsarbete kan du läsa mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla placeringar.