SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja oss! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig. Du kan även flytta tidigare intjänad pension till oss, så att du samlar allt på ett ställe.

Boka ett telefonmöte
Från valcentralen FORA får du hem en valblankett som du fyller i och skickar tillbaka. Du kan även göra ditt val på fora.se. Det är fyra val du ska göra:

Välja förvaltare

På valblanketten och webben finns en lista med förvaltare. Du kan när som helst byta förvaltare och flytta intjänade pengar.

Gör ditt val på fora.se

Välja pensionsförsäkring

Du kan välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Med en traditionell pensionsförsäkring är du garanterad ett visst belopp. Med en fondförsäkring har du ingen garanti, men istället har du möjlighet att få en högre avkastning. Du kan vid ett senare tillfälle byta sparform.

Välja om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant. Utan återbetalningsskydd får du själv en högre pension.

Om du vill ha ytterligare skydd

Du kan ge din familj ännu större trygghet med Familjeskydd, en försäkring som betalar ut en viss summa om du avlider. Din ålderspension blir något lägre om du väljer det och försäkringen upphör när nya premier inte längre betalas in i din tjänstepension.

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placerar valcentralen FORA dina pengar hos AMF Pension, i en traditionell pensionsförsäkring. Det ingår inget återbetalningsskydd eller familjeskydd i grundutformningen.
Från valcentralen Pensionsvalet får du hem en valblankett som du fyller i och skickar tillbaka. Du kan även göra ditt val direkt på pensionsvalet.se eller på valcentralen.se. Det är tre val du ska göra:

Välja förvaltare

På valblanketten och webben finns en lista med förvaltare. Du kan när som helst byta förvaltare och flytta intjänade pengar.

Gör ditt val på pensionsvalet.se

Gör ditt val på valcentralen.se

Välja pensionsförsäkring

Du kan välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Med en traditionell pensionsförsäkring är du garanterad ett visst belopp. Med en fondförsäkring har du ingen garanti, men istället har du möjlighet att få en högre avkastning. Du kan vid ett senare tillfälle byta sparform.

Välja om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Detta ingår i KAP-KL/AKAP-KL som förval – det innebär att du har ett återbetalningsskydd automatiskt. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant och då kan du välja bort ditt återbetalningsskydd. Utan återbetalningsskydd får du själv en högre pension.

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.
Från valcentralen Pensionsvalet får du hem en valblankett som du fyller i och skickar tillbaka. Du kan även göra ditt val direkt på pensionsvalet.se. Det är tre val du ska göra:

Välja förvaltare

På valblanketten och webben finns en lista med förvaltare. Du kan när som helst byta förvaltare och flytta intjänade pengar.

Gör ditt val på pensionsvalet.se

Välja pensionsförsäkring

Du kan välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Med en traditionell pensionsförsäkring är du garanterad ett visst belopp. Med en fondförsäkring har du ingen garanti, men istället har du möjlighet att få en högre avkastning. Du kan vid ett senare tillfälle byta sparform.

Välja om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant. Utan återbetalningsskydd får du själv en högre pension.

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placerar valcentralen FORA dina pengar hos Folksam Liv, i en traditionell pensionsförsäkring. Det ingår inget återbetalningsskydd eller familjeskydd i grundutformningen.

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Jag vill veta mer!