Kommun- eller landstingsanställd

DIN TJÄNSTEPENSION

De flesta som arbetar har en tjänstepension i sin anställning. Arbetsgivaren sätter varje år in en viss procent av din lön till din tjänstepension. Du väljer själv vem som ska förvalta pengarna.

Se vårt erbjudande

Det finns olika avtalsområden

Du som jobbar inom kommun eller landsting har en tjänstepension som heter KAP-KL eller AKAP-KL. Om du har arbetat inom olika avtalsområden till exempel privat, stat och kommun, kan du ha tjänstepension från flera håll.
Du som är anställd i en kommun eller ett landsting omfattas av en kollektivavtalad tjänstepension, KAP-KL eller AKAP-KL. Varje år sätts en summa in i din pension som motsvarar minst 4,5 procent av din lön. Det är du själv som väljer vem som ska förvalta pensionen. Välj oss så får du nyckeln till en schysst pension.

Hur mycket betalar min arbetsgivare?

Du kan själv räkna ut hur mycket som avsätts till din tjänstepension och hur en förändrad lön påverkar vad din arbetsgivare betalar in.

Så mycket betalar din arbetsgivare in >

KAP-KL eller AKAP-KL?

Om du är född 1985 eller tidigare omfattas du av tjänstepensionen KAP-KL, som du börjar tjäna in när du fyllt 21 år. Om du är född 1986 eller senare får du istället AKAP-KL.

Du väljer själv pensionsförvaltare

Det är du själv som väljer pensionsförvaltare. Pensionskapitalet du har sparat ihop finns alltid kvar hos din förvaltare, även om du byter arbetsgivare och bransch eller slutar jobba av någon anledning. Du kan alltid byta förvaltare för framtida avsättningar till din tjänstepension om du skulle vilja det.

Ju senare du går i pension desto mer får du

Du kan ta ut din pension från 55 års ålder. Ju senare du börjar ta ut din pension, desto högre månadsbelopp får du. Du kan även välja att ta ut pensionen under en kortare period. Du behöver inte bestämma dig förrän det är dags.
För dig som är anställd i kommun eller landsting och är född 1985 eller tidigare heter tjänstepensionen KAP-KL. Du börjar att tjäna in till din tjänstepension från att du fyllt 21 år.

Det här sätts in till din tjänstepension varje år

Din arbetsgivare betalar in en årlig premie som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension upp till 1 875 000 kronor. Har du en lön över 468 750 kronor har du även rätt till en garanterad pension som motsvarar en viss procent av din lön.
Från och med den 1 januari 2014 gäller AKAP-KL, för dig som är född 1986 eller senare. Det finns ingen nedre åldersgräns för när du börjar att tjäna in till din tjänstepension.

Det här sätts in till din tjänstepension varje år

Din arbetsgivare betalar varje år in en premie som motsvarar 4,5 procent av din inkomst upp till 468 750 kronor och 30 procent av din inkomst som överstiger 468 750 kronor.
Från valcentralen Pensionsvalet får du hem en valblankett som du fyller i och skickar tillbaka. Du kan även göra ditt val direkt på pensionsvalet.se eller på valcentralen.se. Det är tre val du ska göra:

Välja förvaltare

På valblanketten och webben finns en lista med förvaltare. Du kan när som helst byta förvaltare och flytta intjänade pengar.

Gör ditt val på pensionsvalet.se

Gör ditt val på valcentralen.se

Välja pensionsförsäkring

Du kan välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Med en traditionell pensionsförsäkring är du garanterad ett visst belopp. Med en fondförsäkring har du ingen garanti, men istället har du möjlighet att få en högre avkastning. Du kan vid ett senare tillfälle byta sparform.

Välja om du vill ha återbetalningsskydd

Om du vill att din familj (till exempel barn, make, sambo) ska få pensionspengarna om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Om du inte har någon familj eller har vuxna barn, kanske du inte behöver ett sådant. Utan återbetalningsskydd får du själv en högre pension.

Om du inte väljer

  • Gör du inget val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA Pension.
Försäkringsavgiften är endast 65 kronor per år och förvaltningsavgiften är mellan 0,20 och 0,30 procent, beroende på din ålder och därmed vilken entréfond du har. Avgiften blir lägre ju äldre du blir, så du betalar lägst avgift när du sparat ihop mest pengar. Vi har inga avgifter för fondbyte eller ändringar i din försäkring.

Villkor för din fondförsäkring (för försäkring tecknad fr.o.m 2014-01-01)

Förköpsinformation (gäller fr.o.m 2018-01-01)

Avgifter

Fond Förvaltningsavgift
Entré 100 (upp till 55 år) 0,30%
Entré 75 (56-60 år) 0,30%
Entré 50 (61-66 år) 0,29%
Entré 25 (över 67 år) 0,20%

VÅRT FÄRDIGA FONDPAKET

Pension ska vara smart och enkelt. I vår generationslösning anpassas ditt pensionssparande efter din ålder.

VI HJÄLPER DIG FÖRSTÅ DIN TJÄNSTEPENSION

Boka in ett telefonmöte med våra duktiga pensionsspecialister.

DÄRFÖR VÄLJER DU FOLKSAM LO PENSION

  • Mer i pension med god avkastning och låga avgifter
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • Pengarna placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
  • Ett enkelt sparande anpassat efter din ålder
Jag vill veta mer!