Tjänstepension

De flesta som arbetar har en tjänstepension, eller avtalspension som den också kan heta, genom arbetsplatsens kollektivavtal. I grundutformningen ingår ofta en ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring, men det varierar mellan olika avtal. Arbetsgivaren sätter varje år in en summa, som motsvarar en viss procent av din lön, i din tjänstepension. Och det är du själv som väljer hur och vem som ska förvalta åtminstone en del av tjänstepensionen.

Det finns olika avtalsområden

Din tjänstepension ser olika ut beroende på var du arbetar idag och var du tidigare arbetat. Det beror på att tjänstepensioner kommit till genom avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Om du har haft arbeten som hör till olika avtalsområden kan du därför ha mer än en tjänstepension.

Läs mer om att välja tjänstepension hos oss

SAF-LO - för dig som är privatanställd arbetare
KAP/KTP1 - för dig som är anställd inom kooperationen
PA03 - för dig som är statligt anställd
KAP-KL/AKAP-KL - för dig som är kommun och landstingsanställd

Övriga pensionsdelar

Läs mer om allmän pension
Läs mer om privat pensionssparande

 

Läs också

För dig som är statligt anställd

För dig som är anställd i en kommun eller ett landsting

Här kan du se hela din pension

Du kan få pension från flera olika håll. Se vad din totala pension blir på minpension.se  

minpension.se