Möt Folksam LO Pensions nya vd

Den 1 januari tog Mia Liblik över som vd i fondförsäkringsbolaget Folksam LO Pension.
Bakom sig har hon nio år på olika chefsposter i KPA Pension.

Folksam LO Pension är ett valbart bolag på tjänstepensionsmarknaden, där kunden aktivt väljer bland andra konkurrerande pensionsbolag. Affärsmodellen skiljer sig mot KPA Pension, som är ett förvalsbolag som kunden automatiskt landar i om den inte aktivt väljer förvaltare för sin tjänstepension.

– Det ger nya spännande förutsättningar i jobbet. Det är kraft i det här uppdraget, säger Mia, som hoppas kunna tillföra ny energi och nya perspektiv.
 

Folksam LO Pension uppfattas av kunderna som LO medlemmarnas egen pensionsförvaltare och ägs till hälften av LOs fackförbund. Uppdraget handlar om att ge medlemmarna, cirka en halv miljon människor som valt bolagets fondförsäkring, en så bra tjänstepension som möjligt.
 

Det är inom pensionsavtalet SAF-LO för privatanställda arbetare vi har flest kunder.

Verksamhet som växer stadigt

Mia tar över ett framgångsrikt och stabilt bolag. Verksamheten växer stadigt, kunderna blir fler och det förvaltade kapitalet omfattar nu 75 miljarder kronor.
 

Under flera år har vi haft branschens högsta avkastning på fondförsäkring. Robert Lundberg, som varit vd sedan 2008, har med sin starka förankring i fackföreningssrörelsen lyckats bygga goda och viktiga relationer med LO-förbunden.
 

Robert blir kvar i bolaget till sin pensionering och hans kunnande är en tillgång som Mia kommer att ta vara på.

– Vi behöver lyfta bolaget vidare från den redan starka positionen, säger Mia. Ökat fokus på hållbarhet och en satsning på digitala kanaler krävs för att nå ut med erbjudandet. Inom LO finns en stark vilja att säkra att medlemmarna får en riktigt bra tjänstepension. Och Folksam LO ska vara ett fortsatt starkt alternativ för dem. Med ett enkelt pensionserbjudande, låga avgifter, en god avkastning och schyssta placeringar.
 

– Kunderna är arbetarkollektivet inom bland annat industri, bygg, el och transport. Dessa yrkesgrupper är grunden i vårt samhälle, anser Mia. De är väl värda en schyst pension.

Helhetsperspektiv snarare än detaljfokus

Enligt Mia är Folksam LO Pension lite oförtjänt anonymt och behöver bli mer känt i branschen och bland kunderna. Utmaningen för Folksam LO Pension, liksom för alla pensionsbolag, är att nå ungdomarna för att få återväxt kundbasen. Men vi är lite oförtjänt anonyma och behöver bli mer kända i branschen och bland kunderna.
 

–Jag drivs av att utveckla affärer, nya tjänster, kommunicera och bygga relationer. Jag är strategisk och vill ha helhetsperspektiv snarare än detaljfokus. Samtidigt har jag förmågan att omsätta saker i praktiken och få människor med mig. En styrka mitt i ledarskap är att jag vågar prioritera och fatta beslut.

Tecknar, odlar och läser ”nördböcker”

På fritiden föredrar Mia att vara ute i naturen, leva friluftsliv och vara på sjön – intressen hon delar med sin man och de två tonårsdöttrarna. Hon gör gärna kreativa saker som tecknar, odlar och handarbetar.

Läsa är en stor hobby som ger henne nya idéer och förhållningssätt. Hon slukar det mesta; skönlitterärt, feministisk litteratur och gärna ”nördböcker” om biodling och insekter. Att följa med i samhällsdebatten är en självklarhet.