Ägare och styrelse

Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag ägs av Folksam Liv och LOs Försäkringshandelsbolag, som i sin tur ägs av LO och dess medlemsförbund. 

 

 

Folksam LO Fondförsäkrings AB

Följande styrelse utsågs efter stämman i april 2016.

 

VD

Mia Liblik, vd Folksam LO Pension

 

Ordinarie

Elisabeth Sasse, ordförande, Folksam

Kjell Ahlberg, vice ordförande, LO

Annette Goderyd, Folksam

Anders Olson, Folksam

Ann-Maria Stenberg – LO (centralt)

Eva Fredriksson, Folksam

Inger Hjärtström – Kommunal

Jörgen Nyberg, Livs

Karin George af Klercker, Folksam

Karolina Håkansson, Folksam

Michael Lundin, Folksam

Sven Olander – IF Metall