Räkna ut din pensionspremie


Privatanställda arbetare

Kollektivavtalet ger dig rätt till avtalspension och arbetsgivaren betalar in premien som är 4,5 procent av din lön. För den del av din lön som ligger över den allmänna pensionens inkomsttak (7,5 inkomstbasbelopp) är premien 30 procent. Detta gäller dig som fyllt 25 år.