Ansvarsfullt fondutbud

När du sparar avtalspension i Folksam LO Pension är alla fonder kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. I så väl Entréfonder som i fritt val av fonder.

En hållbar fond har en särskild strategi för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i investeringarna som tar hänsyn till kommande generationer utan att ge avkall på god avkastning.
 

Varför ska jag välja en hållbar fond?

Vi ser hållbara investeringar som en bra affär och ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar. Eller så vill du helt enkelt inte investera i vissa typer av verksamheter.

Så vet du att en fond gör sina placeringar på ett sätt som passar dig:

 • Ta del av fondens hållbarhetsprofil om det finns en sådan
 • Se om fondbolaget är medlem i FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Det är en branschstandard bestående av sex principer som investeraren åtar sig att följa. Det handlar om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning
 • Fördjupande information finns ofta på fondbolagets hemsida

 

Så här arbetar Folksam LO Pension

 • Folksam LO Pension har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Till exempel förvaltas Folksam LO fonderna av Swedbank Robur. Olika fondbolag och fonder kan ha olika grad av hållbarhetsarbete. Vi har ett ansvarsfullt fondutbud med guidning på hållbarhet
   
 • I vår utvärderingsprocess av externa fonder ingår att utvärdera fondens och fondbolagets hållbarhetsarbete
   
 • Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI)
   
 • Vi vill också att varje fond genomför och publicerar sin Swesif hållbarhetsprofil (fondfaktablad) där förvaltaren beskriver fondens hållbarhetsarbete. Denna kan vi sedan utvärdera tillsammans med förvaltaren